Google+
Bugünü Kayda Almak

Bugünü Kayda Almak

Müzecilik Meslek Kuruluşu Derneği (MMKD) olarak içinden geçtiğimiz bu günleri endişeyle takip ediyoruz. Yaşadığımız toplumsal olayların yansımalarıyla giderek daha güçlü bir şekilde karşılaştığımız bu dönemde, güncel toplumsal meselelere odaklanmanın önemini daha fazla hissediyoruz.

Şüphesiz müzeler artık sadece geçmişi sergilemekle yetinemiyor. Çağdaş müzecilik kapsamında müzeler, gelecek kuşaklara aktarmak üzere, bugünün de kaydını tutuyor. Fotoğraf, video, tanıklıklar aracılığıyla şimdi yaşananların belgelerini bir araya getiriyor. Dolayısıyla, Türkiye’de müzecilik ve kültürel miras alanında çalışan kurumlara, sivil toplum kuruluşlarına ve meslektaşlarımıza da bu alanda yeni girişimler planlamak ve projeler geliştirmek üzere sorumluluk düşüyor.

Bu bağlamda, Türkiye’den ve dünyadan, şimdinin tarihini yazan müze, arşiv ve sivil toplum kuruluşlarından örnek çalışmaları sizinle paylaşıyoruz.

 

CMHR

Canadian Museum for Human Rights

The Canadian Museum for Human Rights (CMHR) is the first museum solely dedicated to the evolution, celebration and future of human rights. Our aim is to build not only a national hub for human rights learning and discovery, but a new era of global human rights leadership.” –  CMHR 

 

FIHRM

FIHRM – Federation of Human Rights Museums

FIHRM is being led by National Museums Liverpool and the aim is to establish a framework that is truly global in its outlook. For this purpose, the FIHRM Council has been set up, consisting of key international institutions which are leaders in the field of social justice and human rights.” – FIHRM

 

MoRUS

MoRUS

MoRUS is a volunteer-run small history museum of grassroots activism. We tell the story of efforts to create community spaces on the Lower East Side, especially efforts that “reclaim” space that has been taken over by city bureaucracies or corporations. We highlight the political implications of how social structures shape and control our space and take a long-term historical perspective on how the urban landscape evolves through cycles.” – MoRUS

 

pad.ma

Pad.ma

Pad.ma – short for Public Access Digital Media Archive – is an online archive of densely text-annotated video material, primarily footage and not finished films. The entire collection is searchable and viewable online, and is free to download for non-commercial use.” – Pad.ma

 

bak.ma

Bak.ma

bak.ma toplumsal mücadeleler dijital medya arşividir. Gezi Direnişi’nden başlayan içeriği yakın Türkiye tarihine görüntü ve ses kayıtları ve tanıklıklarla ulaşmayı amaçlar.” – Bak.ma

 
Hafiza-Merkezi

Hakikat Adalet Hafıza Merkezi

Hafıza Merkezi geçmişte yaşanan ağır insan hakları ihlallerine ilişkin gerçekleri ortaya çıkarmayı, mağdurları adalet arayışlarında desteklemeyi ve bu ihlaller ile ilgili toplumsal hafızayı güçlendirerek toplumsal barışa ve demokrasiye katkı sağlamayı hedefler.” – Hafiza Merkezi

 

toplumsal-bellek

Toplumsal Bellek Platformu

“Çok uzun yıllardır Türkiye’nin okuyan, anlayan insanlarının vicdanında kanayan bir yara failleri meçhul bırakılan siyasi cinayetler. Yakınları öldürülen aileler eli erdiğince yakınlarını unutturmamaya çalışsa da bireysel çaba ve etkinliklerin geniş kitlelere ulaşmadığını düşünüyor ve bir şeyler yapılması gerekliliğini hissediyordum. Aileler ya da meslek örgütleri tarafından gerçekleştirilen anmaların da çoğu zaman alışılageldik bir formaliteyi yerine getirmenin ötesine geçmediğini gözlemliyordum. Bir şeyler yapmalı diye düşündüğümüz bir anda Kaftancıoğlu ailesi olarak, topluca bir anma etkinliğinin anlamlı olacağını düşündük.” – Toplumsal Bellek Platformu

 

mulksuzlestirme-aglari

Mülksüzleştirme Ağları

Kentsel dönüşüm kent yakın tarihi için yeni bir kavram değil. Özellikle son on yılda kentsel dönüşümün artçıl etkileri, mimari doku, mahalle mücadeleleri ve benzeri sayısız konuda bilgi üretildi ve üretilmekte. Lakin Gezi direnişi sürecini de tetikleyen kentsel dönüşüm politikaları bu bilgi birikimine rağmen çözülemeyen ciddi sorunlara gebe. Dolayısıyla Mülksüzleştirme Ağları çalışması kent konusunda çalışan tüm aktörlere bilgi ve veri ilişkiselliği kurma, veri tabanı oluşturma ve bir sivil soruşturma / hesap sorma etiği geliştirme çağrısı niteliğindedir.

Ayrıca kentsel dönüşümün mağdurlarını değil, faillerini ifşa etme amacıyla yola çıktık. Normalde görünmeyen ilişkileri somut bir şekilde işaret edilebilir kılmak, mülksüzleştirmenin büyük resmini ortaya çıkarmak amacındayız. – Mülksüzleştirme Ağları

Hakkında MMKD

Türkiye'de müzecilik platformu // bilgi@mmkd.org.tr

Yanıt ver

E-posta adresiniz yayımlanmayacaktır.İşaretli alanları doldurmak zorunludur *

*

Yukarıya çık