Google+

Çağdaş Müzecilik Anlayışı ve Ülkemizde Müzeler

cagdas-muzecilik-anlayisi

 

Aysun Altunbaş, Çiğdem Özdemir

 

Tüketimin hızla yaygınlaştığı bir döneme tanıklık eden nesiller olarak, kültürel ve sanatsal mirasımızın korunmasına, manevi duyarlılığın artırılmasına, bedii zevklerin yüceltilmesine katkı sağlayan müzelerimize karşı büyük sorumluluklarımız bulunmaktadır. Yeni doğan bir bebeğin heyecanıyla müze ailesine katılan tarihe tanıklık etmiş nadide eserlerimizin gerek depolarda gerekse müze teşhir salonlarında sağlıklı bir şekilde korunarak yarınlara ulaştırılması, hak ettiği modern sergileme ve sunum teknikleriyle izleyiciye sunulması elzem bir ihtiyaçtır.
Ülkemizde kültür turizminin zengin içeriğinin önemi anlaşılmış, sağlam temeller üzerine oturtulmuş kültür politikalarının oluşturulması gerekliliği hususunda son dönemlerde önemli bir duyarlılık oluşmuş ve önemli adımlar atılmaya başlanmıştır. Bu çalışmamızda modern müzecilik anlayışının ne olduğu, dünyada hangi modern sunum ve sergileme tekniklerinin kullanıldığı, depoların çağdaş anlayışa göre nasıl düzenlendiği, ülkemiz müzeciliğinin yapısı ve yaşanan sorunları ele alınmış ve sonuç kısmında modern anlayışa uygun müzeler oluşturulması ve toplumla diyalogunun artırılması için değerlendirmeler yapılarak önerilerde bulunulmuştur.
Müzecilik dünyasını daha yakından tanıyabilmemize olanak sunan bu çalışmamızın meydana gelmesinde bize öncülük eden ve çalışmamızın her safhasında desteğini hissettiğimiz Kültür ve Turizm Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı Makamına, görüş, öneri ve düşünceleriyle çalışmamıza ışık tutan üstadımız Teftiş Kurulu Başkan Yardımcısı Özgür Semiz’e ve konuya ilişkin bilgilerini bizlerden esirgemeyen üstadımız Başmüfettiş Asım
Keser’e teşekkürlerimizi sunuyoruz.
Makalenin, müzecilik dünyasına ve bu alanda araştırma yapanlara katkı sağlaması dileğiyle…

Hakkında MMKD

Türkiye'de müzecilik platformu // bilgi@mmkd.org.tr

Yanıt ver

E-posta adresiniz yayımlanmayacaktır.İşaretli alanları doldurmak zorunludur *

*

Yukarıya çık