Google+

Diyarbakır Müzesi Müdürü Nevin Soyukaya’nın Kars Koruma Kurulu’na Müdür olarak atanması hakkında

Sayın Nevin Soyukaya Ankara’dan gelen Müzeler Genel Müdürlüğü temsilcisi tarafından elden ulaştırılan bir tebliğname ile Kars Bölge Koruma Kurulu Müdürlüğü’ne atanmıştır.

  1. Nevin Soyukaya Diyarbakır Müzesi’nde 1995 yılından beri müze uzmanı-arkeolog ve müdür yardımcılığı görevlerini yapmıştır, 16 Mart 2010’dan beri de müze müdürü olarak çalışmaktadır. Soyukaya Şubat 2012 itibarı ile Diyarbakır’ın Alan Yönetimi Başkanlığı’na da getirilmiştir.
  2. Diyarbakır Müzesi’nin envanter kayıt sistemini düzenlemiş, koleksiyondaki tüm nesneleri, eksiksiz kayda almıştır.
  3. Bataklık üzerine inşa edilmiş olan Müze binası yapısal riskler içermesi nedeniyle İçkale’de bulunan eski adliye ve cezaevi yapılarının restorasyonunun tamamlanmasıyla 2013 yılı sonbaharında yeni mekânlarına taşınacaktır.
  4. Müzenin yeni yerinde daha geniş bir alanda ve yoğun ilgi görecek bir kültür kurumu olacağının bilinciyle personelin hizmet içi eğitimlerinde risk yönetimi, ziyaretçi yönetimi, eğitim çalışanları planlama ve yönetimi gibi çağdaş müzecilik alanlarında ulusal ve uluslararası kurumlarla işbirliği içinde yapılmaktadır.
  5. Müze koleksiyonunun taşınma sürecinde azami titizlik gösterilerek her bir nesne için özel paketleme yöntemleri planlanmış ve taşıyıcıların üretimine başlanmıştır.
  6. Önümüzdeki yıl Diyarbakır kenti Alan Yönetimi ve Müzecilik çalışmalarıyla desteklenmiş bir dosyayı UNESCO’ya sunmaya hazırlanıyor. Diyarbakır Surlarının ve Suriçi’nin koruma çalışmaları ile Dünya Kültür Mirası listesine aday olması için sürdürülen bu çalışma Valilik, Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Alan Yönetimi Başkanlığı ve Müze Müdürlüğü ile birlikte devam ediyor.

 

Dünya Müzeler Günü ve haftası etkinlikleri, Müzecilik mesleğinin tanınması, kamuoyunda müzelerimiz ve kültür mirasımızla ilgili farkındalığın güçlenmesi beklentisi ile gerçekleşmektedir. İnsanlık kültür mirası, müzecilerin özverili, meşakkatli, deneyim ve titizlik gerektiren çalışmaları ile geleceğe taşınmaktadır. Meslek koşullarının henüz gereğince düzenlenmemiş olduğu Müzecilik alanında çoklukla rastlanılan bir uygulamanın yinelendiği görülmektedir.

 

Uluslararası Müzeler Konseyi (ICOM) Meslek Etik Kuralları ve Koleksiyon Yönetimi İlkeleri müzenin görevlerinin ilk üç başlığını koleksiyonunun yönetimi, tanıtımı ve dünya üzerinde bilgisine erişimin en iyi şekilde profesyonelce ve “kamuoyu güvenini tesis” ilkesi dâhilinde yapılması gerektiğini belirtir. Ülkemizde Müzecilik mesleğinin uluslararası standartlarda uygulanmasını amaç edinmiş olan Müzecilik Meslek Kuruluşu Derneği olarak müze çalışanları ve yöneticilerinin başladıkları projelerin bitimine kadar görevlerini sürdürmesi gerektiğini kamu yararını da dikkate alarak hatırlatmak gereğini duyuyoruz. Devlet müzelerinin kurumsal sürekliliğini engelleyen, performans değerlendirmelerinin meslek standartlarına göre yapılmadığı atamaların müzecilerin mesleki yetkinliklerinin gelişmesinde engelleyici olduğunu düşünüyoruz.

Diyarbakır Müze Müdürü Sayın Nevin Soyukaya’nın kentte sürdürülmekte olan projeleri başarı ile sonuca doğru taşırken başka bir kentte görevlendirilmesinin süreci olumsuz etkileyeceği endişesini taşıyor, uygulama takviminin bir belirsizliğe girmesinden korkuyoruz.

Müzecilik Meslek Kuruluşu Derneği olarak, Bakanlığın atama ile yarattığı riski hatırlatmak istiyor, mesleğini gereği gibi uygulayan meslektaşımızı destekliyoruz. Diğer meslek kuruluşlarını da dayanışmaya davet ediyoruz.

Müzecilik Meslek Kuruluşu Derneği
Yönetim Kurulu

Hakkında MMKD

Türkiye'de müzecilik platformu // bilgi@mmkd.org.tr

Yanıt ver

E-posta adresiniz yayımlanmayacaktır.İşaretli alanları doldurmak zorunludur *

*

Yukarıya çık