Google+

Etiket Arşivi: Kitaplık

Geri Bildirim Üyelik
Müzebilimin ABC’si

Müzebilimin ABC’si

"Bu kitabın amacı, Türkiye'de, müzebilim alanında Türkçe kaynak sıkıntısını bir nebze de olsa gidermek, mevcut yayınlardan farklı olarak, müzebilimin güncel işlevlerinin bir arada ortaya konmasını sağlamaktır. Bu amaç doğrultusunda kitapta, müzebilimin ana ve alt çalışma alanlarıyla ilgili temel teorik bilgilerin aktarılması; ayrıca müzelerde çalışan uzmanların uygulamalarının, bilgi ve deneyimlerinin de paylaşılması hedeflenmiştir."

Devamını okumak için
Sanatçı Müzeleri

Sanatçı Müzeleri

Sanatçı Müzeleri, Ali Artun (ed.), İletişim Yayınları: Sanatçı Müzeleri, sanatı müze olanların eserlerini derliyor. Sanat tarihçileri ve eleştirmenleri James Putnam, Benjamin Buchloh ve Walter Grasskamp bu eserleri sundukları yazılarında onlardaki siyaseti keşfediyor.

Devamını okumak için
Sanat Müzeleri-2

Sanat Müzeleri-2

Sanat Müzeleri 2, Ali Artun (ed.), İletişim Yayınları: Bu metinler modern toplumsal ve siyasal hayatın, modern kültürün ve kentleşme hareketlerinin müzedeki temsillerini inceliyorlar. Louvre, Orsay Müzesi, Pompidou Merkezi, Tate galerileri, New York Modern Sanat Müzesi, Metropolitan Müzesi ve daha birçok örnek Batı müzesini tarayarak, onların sahne arkasındaki müze kültürüne ve tarihine özgü değişik simgeleri aydınlatıyorlar, kavramları irdeliyorlar.

Devamını okumak için
Sanat Müzeleri-1

Sanat Müzeleri-1

Sanat Müzeleri 1, Ali Artun (ed.), İletişim Yayınları: Müze ve Modernlik eleştirel bir müze profili, bir tür müze kılavuzu ya da bir müze masalı. Bir yandan çağdaş "yeni müzeoloji"nin kaynaklarını aydınlatırken, diğer yandan Tarih Sahneleri-Sanat Müzeleri ciltlerinden ikincisi olan Müze ve Eleştirel Düşünce derlemesindeki metinleri sunuyor.

Devamını okumak için
ICOM’un Müzeler İçin Etik Kuralları

ICOM’un Müzeler İçin Etik Kuralları

ICOM’un temelini, ICOM’un Müzeler İçin Etik Kuralları oluşturur. Bu kurallar, müzeler ve müze çalışanları için asgari mesleki uygulama ve performans standartlarını belirler. ICOM’a üye olanlar, kuruma katılmakla bu Kurallara uymayı taahhüt etmiş olurlar.

Devamını okumak için
Çağdaş Müzecilik Anlayışı ve Ülkemizde Müzeler

Çağdaş Müzecilik Anlayışı ve Ülkemizde Müzeler

Kültür ve Turizm Bakanlığı Teftiş Kurulu Müfettiş Yardımcıları Aysun Altunbaş ve Çiğdem Özdemir tarafından hazırlanan makalede "modern müzecilik anlayışının ne olduğu, dünyada hangi modern sunum ve sergileme tekniklerinin kullanıldığı, depoların çağdaş anlayışa göre nasıl düzenlendiği, ülkemiz müzeciliğinin yapısı ve yaşanan sorunları ele alınmış ve sonuç kısmında modern anlayışa uygun müzeler oluşturulması ve toplumla diyalogunun artırılması için değerlendirmeler yapılarak önerilerde bulunulmuştur."

Devamını okumak için
Museum Administration: An Introduction

Museum Administration: An Introduction

Museum Administration: An Introduction, Hugh H. Genoways, Lynne M. Ireland, Rowman Altamira, 2003: Wondering what a museum director actually does? About to start your first director's job? Looking for guidance in starting up a museum or working with a museum director? Hugh Genoways and Lynne Ireland have taken the mystery out and put common sense and good guidance in.

Devamını okumak için
The Museum Experience

The Museum Experience

The Museum Experience, John Howard Falk, Lynn Diane Dierking, Howells House, 1992: The Museum Experience is the first book to take the "visitor's eye view" of the museum visit. It integrates the authors' original research with that from a wide variety of disciplines as well as museum and visitor studies ranging from science centers and zoos to art and natural history museums.

Devamını okumak için
Museum Branding

Museum Branding

Museum Branding: How to Create and Maintain Image, Loyalty, and Support, Margot A. Wallace, Rowman Altamira, 2006: In today's busy world, museums compete for visitors not only with other museums, but also with a worthy selection of cultural institutions from performing arts to libraries. Add to these magnets a slew of enticing leisure activities, from theme parks to jogging trails.

Devamını okumak için
Yukarıya çık