Google+

Müzelerde Önleyici Koruma

Harita Bulunamadı

Tarih/Saat
Date(s) - 09/01/2019
6:30 pm - 8:30 pm

Mekan
İstanbul Araştırmaları Enstitüsü

Categories


Doç.Dr. Alpaslan Hamdi Kuzucuoğlu
 

28.07.1967 de Ankara’da doğdu.  İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi, Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. Yüksek Lisans eğitimini  İstanbul Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konut ve Deprem Programında tamamladı.  İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Taşınabilir Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü, Koruma Yenileme ve Restorasyon Bilim Dalında Doktor ünvanını “İstanbul Beylerbeyi Sarayında Risk Analizleri ve Koruyucu Tedbir Önerileri” teziyle aldı. Atatürk Üniversitesi, “Bilgi Yönetimi” programını da tamamlayan Kuzucuoğlu,  2017 yılında “Bilgi ve Belge Yönetimi” Bilim Dalında Doçent ünvanını aldı. Japonya’nın Kobe şehrinde 2006 yılında JICA (Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı) ve Kobe Üniversitesi tarafından düzenlenen “JICA  Afet Etkilerini Azaltma Stratejileri” konulu eğitim ile 2007 yılında “Afet Riskinin Azaltılmasında Uluslararası İşbirliği ve Eğitim” Çalıştayı’na, 2008 yılında Malezya’da “Uluslararası Gayrimenkul Değerleme” Eğitimine ve Kobe Üniversitesi RCUSS Başkanı “Prof.Dr.Yasuo TANAKA” ile birlikte 2011 yılında Pakistan’da “JICA Asya Ülkelerinde Afet Risklerinin Azaltılmasına Yönelik Kapasite Geliştirilmesi için Uluslararası İşbirliği” Çalıştayı’na, 2012 yılında Kolombiya’da “Uluslararası Latin Amerika’da Şehir Afet Risk Azaltma Çalışmaları ve Bilgi Paylaşımı” Çalıştayı’na, 2012 yılında Endonezya’da “Sumatra Tsunami Afeti Sonrası Yapılan İyileştirme Çalışmaları ve Alınan Dersler” Çalıştayı’na katılmıştır. Avrupa Birliği 7. Çerçeve Programlarından MEMORI Projesinde (Ölçme, Taşınabilir Kültür Varlıklarına İlişkin Kirletici Etkisini Azaltma ve Etki Değerlendirmesi. Pazar Transferi için Yenilikçi Araştırma – Measurement, Effect Assessment and Mitigation of Pollutant Impact on Movable Cultural Assets. Innovative Research for Market Transfer) “Son Kullanıcı Danışmanı” olarak 2010-2013 yılları arasında görev almıştır. Kent içi tüm alanlar ile işyerlerinde özellikle “Bilgi ve Kültür Merkezleri” olan kültür mirasının bulunduğu  Kütüphane, Arşiv ve Müze (KAM) yapılarındaki afet ve acil durum risklerinin azaltılması ve kültür mirasının “Önleyici Koruma” kapsamında proaktif şekilde korunmasına yönelik pek çok ulusal ve uluslararası etkinliğe katılmaktadır. Bir fert olarak risk azaltma çalışmalarının ülkemiz ve dünya ölçeğinde üzerinde durulması ve pek çok disiplinin organize olarak birlikte çalışması gerekliliğine inanmaktadır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde İtfaiye Daire Başkanlığı, AKOM, Kütüphaneler ve Müzeler Müdürlüğünde A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı olarak çalışmış olup, İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümünde “Güvenlik ve Acil Durum Kültürü” üzerine dersler vermektedir. Halen İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümünde öğretim üyesidir. JICA (Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı) Derneği Yönetim Kurulu / Denetim Kurulu Üyeliklerinde bulunmuştur (2012-2018). KÜMAD – Kültürel Mirası Koruma ve Araştırma Derneği kurucu Genel Başkanlığı görevi yapmıştır. Halen “Prof.Dr.Metin İLKIŞIK”ın kurmuş olduğu AKAY Arama Kurtarma ve Acil Yardım Derneği Genel Başkanıdır.

Hakkında MMKD

Türkiye'de müzecilik platformu // bilgi@mmkd.org.tr

Yanıt ver

E-posta adresiniz yayımlanmayacaktır.İşaretli alanları doldurmak zorunludur *

*

Yukarıya çık