Google+

Denetim Kurulu

denetim-kurulu-header

Denetim Kurulu; Derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve Dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, Dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve altı ayı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde Yönetim Kurulu’na ve toplandığında da Genel Kurul’a sunar.

Denetim Kurulu

Üye  Suay Aksoy
Üye  Fulya Kardeş
Üye  Aysun Kaynak
   
Yedek Üyeler   Afsin Altayli
  Güler Uygun
  E. Çiğdem Artan

2012-14 Denetim Kurulu

2012-14 Denetim Kurulu

Denetim Kurulu

Üye  Afşin Altaylı
Üye  Şeniz Atik
Üye  Banu Barmak
   
Yedek Üyeler   S. Canan Cürgen
  Fulya Kardeş
  Evrim Doğan
Yukarıya çık