Google+

Denetim Kurulu

denetim-kurulu-header

Denetim Kurulu; Derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve Dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, Dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve altı ayı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde Yönetim Kurulu’na ve toplandığında da Genel Kurul’a sunar.

2017-2019 Denetim Kurulu

2017-2019 Denetim Kurulu

Denetim Kurulu

 
Üye  Yeşim Kartaler
Üye  Afşin Altayli
Üye  Esra Müyesseroğlu
   
Yedek Üyeler   Ali Rıza İşipek
  E. Çiğdem Artan
  Burçak Madran

2015-2017 Denetim Kurulu

2015-2017 Denetim Kurulu

Denetim Kurulu

 
Üye  Suay Aksoy
Üye  Fulya Kardeş
Üye  Aysun Kaynak
   
Yedek Üyeler   Afsin Altayli
  Güler Uygun
  E. Çiğdem Artan

2012-2014 Denetim Kurulu

2012-2014 Denetim Kurulu

Denetim Kurulu

 
Üye  Afşin Altaylı
Üye  Şeniz Atik
Üye  Banu Barmak
   
Yedek Üyeler   S. Canan Cürgen
  Fulya Kardeş
  Evrim Doğan
Yukarıya çık