Google+

Faaliyet Raporları

Müzecilik Meslek Kuruluşu Derneği, derneğin kurumsal yapısını ve üyelerle iletişimini güçlendirmek, müzecilik mesleği konusunda referans noktalarından biri haline gelebilmek, üyelerin ve takipçilerin mesleki gelişimine katkıda bulunabilmek için bir dizi faaliyet yürütür:

2017-2019 Faaliyet Raporu 2015-2017 Faaliyet Raporu 2013-2014 Faaliyet Raporu

 

Yukarıya çık