Google+

İstanbul 2017 Kültürel Miras Fuarı

MMKD’de Heritage’da 

İstanbul da bu yıl ikincisi düzenlenen Kültürel Miras Fuarı; restorasyon, arkeoloji ve müzecilik alanlarında çalışan meslek profesyonellerini, kültür kurumlarının yetkili ve temsilcilerini, üniversitelerin  arkeoloji, müzecilik ve kültürel mirasın korunması ile ilgili programlarının yürütücüleri ile bu alanlarda öğrenim gören öğrencileri ve Derneğimizin de aralarında bulunduğu sivil toplum örgütlerini; restorasyon, sergileme sistemleri, belgeleme, arşivleme, mühendislik çözümleri ve müze teknolojileri alanında çalışan üreticilerle bir araya getirdi.

27-29 Nisan tarihleri arasında Hilton Convention Center’da gerçekleşen fuar süresince arkeoloji, kültürel mirasın korunması ve sürdürülebilirliği ve müzecilik alanında yürütülen çalışmalar fuarda paralel olarak konferanslar, atölyeler ve sivil toplum örgütlerinin davet edildiği “Miras Sohbetleri” gerçekleşti.

Çağdaş müzecilik anlayışının gelişmesini ve müzelerdeki hizmet kalitesinin artarak yüksek standartları yakalaması, müzecilik mesleğinin geliştirilerek müze çalışanlarının çalışma koşullarının iyileştirilmesini amaçlayan bir meslek kuruluşunun oluşturulması yönündeki çalışmalarımızı, Heritage İstanbul 2017 Miras Sohbetleri Programı kapsamında, MMKD adına Genel Sekreter- Müzebilimci Zeynep Toy, Yönetim Kurulu Üyemiz, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Aşiyan Müzesi Yöneticisi- Tarihçi Ata Yersu ve MMKD Yönetim Kurulu Başkanı sıfatıyla bendenizin katılımıyla 27 Nisan Perşembe günü 13.00-14.00 saatleri arasında Miras Sohbetleri Alanı’nda gerçekleştirdik. Sohbetimizde “Muhayyel Bir Meslek Olarak Müzecilik” başlığı altında, müzecilik mesleğinin tanımını ve sorumluluklarını, mesleğini farklı kurumların çatısı altında gerçekleştiren meslek profesyonelleri olarak karşılaştığımız sorunları ve çözüme dair yaklaşımlarımızı tartıştık.

Tartışmamızın odağında, müzenin anlattığı hikaye ve bu hikayeyi ulaştırmak istediği ziyaretçilerle kurduğumuz ilişkinin araçları, kanalları ve niteliği oluşturdu.

“Müzelerin varlık nedenini üzerine temellendirdiğimiz bu ilişki meslek uzmanlarının müzecilik mesleğini gerçekleştirme biçimlerini nasıl etkiliyor” sorusu üzerinden; koleksiyon yöneticisi, arşiv uzmanı, rehber, eğitim uzmanı, araştırmacı, arkeolog, sanat tarihçi, tasarımcı, hatta temizlik ve güvenlik görevlileri ile ziyaretçi-müzeci ilişkilerini gözden geçirdik.

Bakanlık müzeleri ve bağlı özel müzelerde çalışan meslektaşlarımızın farklı kadro ve ünvanlarla çalıştıkları, koleksiyon türü ve yönetsel durumu açısından da farklı müzelerde gerçekleştirdikleri işler, görev tanımları, koşullarını karşılaştırarak arkeolog, sanat tarihçi, müzebilimci, iletişimci, eğitimci, rehber, arşivci, koleksiyon yöneticisi, küratör, etkinlik yöneticisi, araştırmacı ve benzeri çeşitli görevlerde aldıkları sorumlulukları, bu görev ve sorumlulukların müzelerde hangi koşullara göre belirlendiğini ve nasıl işlevler kazandığını tartıştık.

Meslek uzmanlarının Bakanlık müzelerindeki kadro ve istihdam sorunlarını, oturuma soruları ile katkı veren meslektaşlarımız ile birlikte ele aldık.

Teknolojik gelişim ve değişimin sergileme teknik ve içeriklerini doğrudan etkilediği müzelerin gelecek perspektifinde dijital koleksiyonlar ve yeni medyanın müzelerde giderek artan görünürlüğü karşısında, müzecilerin kendilerini bu yönde de geliştirmesi ve yeni medya koleksiyonları ile imtihanını da bir başka tartışma konusu olarak tespit edip bize ayrılan süreyi tamamladık.

Müzecilik Meslek Kuruluşu Derneği’nin çalışmalarını anlattığı ve fuar süresince açık olan standımızda tartışma programı sonrası gelen soruları cevaplamaktan ve yeni üyeler kazanmaktan son  derece memnun olduk.

Fuar organizasyonunda emeği geçen ve Derneğimizin çalışmalarına destek veren herkese içten teşekkürler…

 

Canan Cürgen

Yönetim Kurulu Başkanı

Hakkında MMKD

Türkiye'de müzecilik platformu // bilgi@mmkd.org.tr

Yanıt ver

E-posta adresiniz yayımlanmayacaktır.İşaretli alanları doldurmak zorunludur *

*

Yukarıya çık