Google+

Kasım 2012 Olağanüstü Genel Kurul Çağrısı

olaganustu-genel-kurul-header

Müzecilik Meslek Kuruluşu Yönetim Kurulu Olağanüstü Genel Kurul yapma kararı almıştır. Bu Genel Kurul’da ilk senenin işleyişindeki aksaklıklar dikkate alınarak Dernek Tüzüğü’nde bazı değişiklik önerileri onayınıza sunulacak, aynı zamanda seçimle yeni bir Yönetim Kurulu göreve gelecektir.

Tüzük değişikliği ilk toplantıda 2/3 katılım, katılanların da 2/3’ünün onay vermesi ile gerçekleşebilmektedir. Üyelerimizin bir bölümünün İstanbul dışında da oldukları dikkate alınırsa bu ilk toplantı gününde yeterli çoğunluk sağlayacağı şüphelidir. Yasa gereği 7 ila 60 gün içinde yapılacak ikinci toplantı ise salt çoğunluk ile yapılabilmektedir, tüzük değişiklikleri de katılanların 2/3 oyuyla gerçekleşir. İkinci toplantıda yeterli çoğunluk sağlanmazsa Olağanüstü Genel Kurul iptal edilmektedir.

Bu nedenle ilk toplantı günü olarak 17 Kasım 2012 Cumartesi gününü saptamış olmakla birlikte tüm üyelerimizi 24 Kasım Cumartesi günü saat 14:00’de Koç Üniversitesi Anadolu Medeniyetleri Merkezi’ne (İstiklal Caddesi No: 181 Merkez Han) Olağanüstü Genel Kurul için çağırmaktayız.

Olağanüstü Genel Kurul gündemi şu şekildedir:

1. Yönetim Kurulu Raporu Sunumu
2. Denetim Kurulu Raporu Sunumu
3. Tüzük Değişiklik Önerileri ve Onayları
4. Yönetim ve Denetim Kurulları Seçimi
5. Çalışma Gruplarına Üye Kabulü
6. Toplantı Sırasında Oluşturulacak Diğer Konular ve Temenniler

Saygılarımızla bilgilerinize sunar, özellikle Tüzük değişikliği ve seçim olması nedeniyle katılımınızın çok önemli olduğunu hatırlatırız. Genel Kurul’un verimli geçmesi için Genel Kurul öncesinde okumanızı dilediğimiz bazı belgeleri ayrıca sizlere göndereceğiz.

Saygılarımızla

Yönetim Kurulu
Müzecilik Meslek Kuruluşu Derneği

Hakkında MMKD

Türkiye'de müzecilik platformu // bilgi@mmkd.org.tr

Yanıt ver

E-posta adresiniz yayımlanmayacaktır.İşaretli alanları doldurmak zorunludur *

*

Yukarıya çık