Google+

Kategori Arşiv: Kitaplık

Geri Bildirim Üyelik
Türkiye Müzeleri İçin Yönetim ve İşletim Modeli Öneri Raporu

Türkiye Müzeleri İçin Yönetim ve İşletim Modeli Öneri Raporu

Bu rapor, İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı Kültürel Miras ve Müzeler Direktörlüğü, Direktör Suay Aksoy Direktör, Uzman Yeşim Kartaler ve Uzman AfşinAltaylı'nın direktörlüğünde, Proje Raportörü ve Danışmanı Bülent Özden tarafından, Mart 2009 - Mart 2010 tarihleri arasında hazırlanan ve yayımlanan Durum Analizi Raporu ile düzenlenen Ortak Akıl Platformu ve Çalıştay toplantılarının çıktıları temel alınarak hazırlanmıştır.

Devamını okumak için
Çağdaş Sanat Nedir?

Çağdaş Sanat Nedir?

Çağdaş Sanat Nedir? hem çağdaş sanat hem de “çağdaşlık” konularında süregelen tartışmalara bir sunuş. O nedenle, bu konuları özgül sorunsallar ve örneklerle değil de, ontolojik ve semantik bağlamda inceleyen metinlere ağırlık veriyor.

Devamını okumak için
Müzebilimin ABC’si

Müzebilimin ABC’si

"Bu kitabın amacı, Türkiye'de, müzebilim alanında Türkçe kaynak sıkıntısını bir nebze de olsa gidermek, mevcut yayınlardan farklı olarak, müzebilimin güncel işlevlerinin bir arada ortaya konmasını sağlamaktır. Bu amaç doğrultusunda kitapta, müzebilimin ana ve alt çalışma alanlarıyla ilgili temel teorik bilgilerin aktarılması; ayrıca müzelerde çalışan uzmanların uygulamalarının, bilgi ve deneyimlerinin de paylaşılması hedeflenmiştir."

Devamını okumak için
Sanatçı Müzeleri

Sanatçı Müzeleri

Sanatçı Müzeleri, Ali Artun (ed.), İletişim Yayınları: Sanatçı Müzeleri, sanatı müze olanların eserlerini derliyor. Sanat tarihçileri ve eleştirmenleri James Putnam, Benjamin Buchloh ve Walter Grasskamp bu eserleri sundukları yazılarında onlardaki siyaseti keşfediyor.

Devamını okumak için
Sanat Müzeleri-2

Sanat Müzeleri-2

Sanat Müzeleri 2, Ali Artun (ed.), İletişim Yayınları: Bu metinler modern toplumsal ve siyasal hayatın, modern kültürün ve kentleşme hareketlerinin müzedeki temsillerini inceliyorlar. Louvre, Orsay Müzesi, Pompidou Merkezi, Tate galerileri, New York Modern Sanat Müzesi, Metropolitan Müzesi ve daha birçok örnek Batı müzesini tarayarak, onların sahne arkasındaki müze kültürüne ve tarihine özgü değişik simgeleri aydınlatıyorlar, kavramları irdeliyorlar.

Devamını okumak için
Sanat Müzeleri-1

Sanat Müzeleri-1

Sanat Müzeleri 1, Ali Artun (ed.), İletişim Yayınları: Müze ve Modernlik eleştirel bir müze profili, bir tür müze kılavuzu ya da bir müze masalı. Bir yandan çağdaş "yeni müzeoloji"nin kaynaklarını aydınlatırken, diğer yandan Tarih Sahneleri-Sanat Müzeleri ciltlerinden ikincisi olan Müze ve Eleştirel Düşünce derlemesindeki metinleri sunuyor.

Devamını okumak için
ICOM’un Müzeler İçin Etik Kuralları

ICOM’un Müzeler İçin Etik Kuralları

ICOM’un temelini, ICOM’un Müzeler İçin Etik Kuralları oluşturur. Bu kurallar, müzeler ve müze çalışanları için asgari mesleki uygulama ve performans standartlarını belirler. ICOM’a üye olanlar, kuruma katılmakla bu Kurallara uymayı taahhüt etmiş olurlar.

Devamını okumak için
Çağdaş Müzecilik Anlayışı ve Ülkemizde Müzeler

Çağdaş Müzecilik Anlayışı ve Ülkemizde Müzeler

Kültür ve Turizm Bakanlığı Teftiş Kurulu Müfettiş Yardımcıları Aysun Altunbaş ve Çiğdem Özdemir tarafından hazırlanan makalede "modern müzecilik anlayışının ne olduğu, dünyada hangi modern sunum ve sergileme tekniklerinin kullanıldığı, depoların çağdaş anlayışa göre nasıl düzenlendiği, ülkemiz müzeciliğinin yapısı ve yaşanan sorunları ele alınmış ve sonuç kısmında modern anlayışa uygun müzeler oluşturulması ve toplumla diyalogunun artırılması için değerlendirmeler yapılarak önerilerde bulunulmuştur."

Devamını okumak için
Yukarıya çık