Google+

Mardin Müzesi’ne Altın Ödül

Mardin Müzesi Uluslararası Tasarım İletişim Ödülleri’nde (IDCA) Altın Ödül Alarak Dünya Birincisi Oldu.

Arkeopark projesi başta olmak üzere hazırladığı eğitim programları ile farklı kültürlerle işbirliği yapan ve ziyaretçi çeşitliliğini arttıran Mardin Müzesi, merkezi Paris’te bulunan Agenda İletişim Ajansı’nca müzelerin halkın ilgisini çekmeye yönelik iletişim çalışmaları için değişik dallarda her yıl verilen Uluslararası Tasarım İletişim Ödülleri’nde (IDCA) müze eğitimi çalışmaları ve Arkeoparkı ile “Gençlere Yönelik En İyi Program” dalında dünya birincisi olarak Altın Ödül aldı.

7 Kasım 2014 tarihinde 14’üncüsü Sidney’de düzenlenen, 17 ülkeden 76 müzenin 96 projesinin katıldığı Uluslararası Tasarım İletişim Ödülleri yarışmasında Mardin Müzesi’nin birinciliği açıklanarak Altın Ödüle layık görüldü. Ödülü Mardin Müzesi adına programa katılan Kültür ve Turizm Bakanlığı temsilcileri aldı. Bu ödülle birlikte Agenda İletişim Ajansı, Mardin’in ve Mardin Müzesi’nin 1 yıl süresince dünya çapında reklam ve tanıtımını yaparak müzenin ve müzede yapılan çalışmaların görünür olmasını; diğer ülkelerin müzeleri ile iletişim kurarak uluslararası ortak projeler yürütmesini sağlayacak.

mardin-muzesi-arkeopark-1

Öncelikle, müzeciliğe çağdaş bakış açısıyla yaklaşan Mardin Müzesi’ni, uluslararası platformda gösterdikleri bu başarılarından dolayı tebrik ediyoruz.  Mardin Müzesi’nin eğitim programlarına MMKD sayfalarında yer vermek istediğimizi söylediğimizde bizi kırmayarak yazısını bizimle hızlıca paylaşan Müze Müdürü Nihat Erdoğan’a da ayrıca teşekkür ederiz.

MARDİN MÜZESİ MÜZE EĞİTİMİ ETKİNLİKLERİ

Mardin Müzesi; müzelerin  “Tarihi eserlerin korunduğu ve sergilendiği yer” kimliğini aşarak farklı kültürlerden insanların bir araya geldiği, topluma hizmet veren bilim ve eğitim merkezi olması gerektiğine inanmaktadır. Kentin kültürü olan müzenin sınırlarının ve kapsamının kentlilerle birlikte belirlenmesi gerektiğine inanmaktadır. Kültürel çeşitliliğin bir arada yaşadığı şehirde bu durumu geliştirmeye yönelik çalışmalar yapmaktadır. Bilim, sanat, arkeoloji vb. konularda ziyaretçilerinin öğrenme süreçlerine etki eden, sosyalleşmelerini sağlayan, içinde bulunduğu kültürü ve farklı kültürleri derinlemesine tanıtan programlar ile gençlere ve ailelerine yönelik müze eğitimi çalışmaları yürütmektedir.

Müze koleksiyonları ile izleyiciler arasında bağ kurmak olarak tanımlanan “Müze Eğitimi” uygulamaları için müzemiz binası önündeki alan Arkeopark olarak düzenlenmiş ve müzede bir eğitim salonu oluşturulmuştur. Arkeoparkta yapılan müze eğitimi çalışmaları ile gençlerde kültür varlıklarını tanıma, koruma, yaşatma bilincinin geliştirilmesi hedeflenmiş ve kültürel mirası koruyan, yaşatan; somut olmayan kültürel mirasın da varlığından haberdar olan, farklılıklara saygı gösteren, demokrasi bilinci edinmiş, paylaşımcı ve kendisiyle barışık müze kültürlü nesiller yetişmesi amaçlanmıştır.

Anne-çocuk eğitimi kapsamında ailenin, çevrenin müzeyle ilişkilenmesi sağlanmıştır. Bunun için sergiler, konserler düzenlenmiş; mahallelinin yaşam alanı olan sokağın çiçeklendirilmesinde söz sahibi olmaları için bir araya gelinmiştir.

DCIM100MEDIA

Arkeoparkta Çocuklar Müze Kültürü İle Yetişiyor

Mardin Müzesi, müze kültürü ve bilincini kazandırmanın yanı sıra müzeyi mekân ve içerik olarak tanıtıp genç nesillere müzeye gitme alışkanlığı kazandırmak amacıyla yola çıkmıştır. Geçmişin öğrenmenin önemini geçmişten kalan nesneler üzerinden gösteren müzeler çocukta merak etmeyi ve yeni bilgiler öğrenmeyi harekete geçirecektir.  Çocukta hayal gücünün, yaratıcılığın ve estetik duygusunun gelişmesini sağlayarak; nesnelere bakmak, nesnelerle çalışmak, karşılaştırma yapmak, anımsamak, ilişki kurmak, sınıflandırmak, sorgulamak, somut gözlemlerden soyut kavramlara geçmek, bilinenden bilinmeyene uzanmak, belirgin gözlemlerden genellemelere ulaşmak gibi birçok farklı yöntem ile düşüncenin gelişimini desteklemektedir. Bazı çocuklar için bu durum, daha formal olan sınıf ortamında fazla görülmeyen yetenek ve becerileri gösterme şansını bulma anlamına da gelmektedir. Çocukların hayatı anlamlandırma süreçlerinde geçmiş ile doğru bağlar kurduğunda birçok olayı daha gerçekçi değerlendirebilecektir. Okul ve ailenin vazgeçilmez eğitiminin yanında sanat ve estetik duygularının da geliştirilmesi, çocuğu yaşama daha doğru yollarla hazırlayacaktır. Böylece gerek bulunduğu şehirde gerekse başka şehirlerde müzeleri gezmeyi bir kültür, ihtiyaç olarak görecektir.

Eğlenirken Öğrenmek

Mardin Müzesi’nde, “ Arkeopark Müze Eğitim” çalışmalarıyla müze eğitimi alanında uygulanabilecek model çalışmalar yapılmaktadır. Çok sayıda eğitici çalışmanın yapıldığı Arkeopark müze eğitimi çalışmalarıyla çocuklar hiç unutamayacakları yaşantılar deneyimlemektedir. Ülkemizde müzeyi anne-babasıyla veya sınıf gezisi ile ziyaret eden çocukların çok hızlıca ve müze atmosferini yaşamadan çıkıp gitmekteyken; Arkeopark ile bu anlayışın yerini, oyunlar oynayan, dikkatlice bakan, eserlere dokunan ve yaparak öğrenen çocuklar almıştır, müze artık bir eğitim ve bilgi merkezi olmuştur.

mardin-muzesi-arkeopark-4

2010 yılından bu yana müzemizde çocuklar ve gençler, en fazla 30 kişilik gruplar halinde haftanın 4 günü atölye çalışmalarına katılmaktadır. Müze yürüttüğü bu projesi ile 2500’ü köylerden gelen çocuklar olmak üzere 10 binden fazla öğrenciyi müze ile buluşturdu. Özellikle 7-14 yaş arası çocuklara yönelik programların düzenlendiği projede Arkeoparktaki yapay kazı alanında arkeologlar eşliğinde arkeolojik kazı yapan çocuklar Arkeoloji bilimini yaşayarak öğreniyorlar. Eski çağlardaki gibi çömlekler yapıp, çivi yazısıyla kil tabletlere isimlerini yazıyorlar, el değirmeninde un öğütüyorlar, sikke basıyorlar, ata sporları tanıyıp ok atıyorlar. Daha önce müzeye gitmemiş,  müze ziyaretçisi olmayan bu genç kitlenin aktif müze kullanıcısı olmasını sağlamak amacı ile resim, heykel, ebru, müzik, drama, masal, gölge oyunu, uçurtma, kukla gibi otuzun üzerindeki atölyede benzer birçok aktivite yapılmaktadır.

Arkeopark’ta kerpiçten Neolitik Ev modeli ve eşyaları tıpkı dönemindeki gibi tasarlanmıştır. Çocuk ve gençler bu alanı gezip dönemin yaşamına dair bilgileri yerinde öğreniyorlar. Hemen yan tarafında 4 adet 2×3 m ölçülerinde 50 cm derinliğinde dört adet açma (kazı alanı) oluşturulmuş, mimari buluntularla birlikte geçmişin bilgi kaynağı olan ve çocukların yorumlayabilecekleri eserlerin imitasyonları (tablet, kandil, kap kacak, fibula, ok vb)  kazı alanı içerilerine bırakılarak üzerleri toprakla kapatılmıştır. Alanda bilgi panoları, el değirmenleri, seramik çarkı, Mezopotamya uygarlıklarını temsil eden çocuk figürleri, güneş saati, çalışma masaları ve 500 kişilik anfi tiyatro bulunmaktadır. Eğitim salonunda sikke basma kalıpları, geleneksel el sanatları atölye malzemeleri, seramik çarkı ve pişirme fırını, heykel, mühür, çivi yazısı araç gereçleri, kil, müzik için enstrümanlar, geleneksel ata sporları araç gereçleri eski zaman oyuncakları bulunmaktadır.

mardin-muzesi-arkeopark-3

Yeni Bir Müzecilik Anlayışı: Müzede, Müzeyle Öğrenmek 

Mardin Müzesi Toplumu müzeye yaklaştırmak ve bireyler ile müze arasında iletişim kurarken bir yandan da somut ve somut olmayan kültür mirasın tanınması ve korunması hakkında farkındalık yaratmaktadır. Müze, koleksiyonundaki kültürel nesnelerle sınırlı kalmayıp çocukların, gençlerin ve halkın kültürü,  gelenekleri ve yaşamını koruma, bilme ve değişimi yaratma çabasındadır.

Mardin Müzesinin stratejisi sadece ziyaretçiyi müze binası içine çekmek değil müzenin toplumun yaşamında bir değişim yaratmasıdır. Müzenin çevresinde toplum hizmeti bakış açısı ile bir topluluk oluşturup sürekli ve sürdürülebilir bir ilişki başlatılmıştır. Müze çevresinde oturan topluluk evlerinde ziyaret edilerek komşuluk ilişkileri başlatılmış ve 300 aile müze gönüllüsü yapılmıştır. Anne-çocuk eğitimi kapsamında ailenin, çevrenin müzeyle ilişkilenmesi sağlanmıştır. Bunun için sergiler, konserler düzenlenmiş; mahallelinin yaşam alanı olan sokağın çiçeklendirilmesinde söz sahibi olmaları için bir araya gelinmiştir.

Mardin Müzesi 8000 yıllık geçmişi olan kentin kültürünü temsil etmekte olup Mardin’in arkeolojik kent tarihini Mardinlilere tanıtan bir müzedir.  Mardin’in kültürel ve etnik çeşitliliği nedeniyle farklılıklara saygıyla yaklaşma yolunda bir liderlik görevi de üstlenmektedir. Demokratik bir müze hizmeti vererek ve sosyal adalet kavramına inanarak farklı kültürlerle işbirliği yapmakta ve ziyaretçi çeşitliliğini arttırmayı amaçlamaktadır. Yapılan müze eğitim çalışmalarının Türkiye’deki müzelerde yaygınlaştırılabilmesi için Mardin Müzesi Müze Eğitim Çalışmaları Etkinlikleri adlı kitap müze yayını olarak basılmıştır.

Mardin Müzesi “müzeler yaşamları değiştirebilir” sloganı ile halkın ve gençlerin yaşantılarını değiştirmek için bilgilendirerek, danışarak, birlikte karar vererek, birlikte hareket ederek, bağımsız girişimleri destekleyerek Mardin’de varlığını sürdürecektir.

Hakkında MMKD

Türkiye'de müzecilik platformu // bilgi@mmkd.org.tr

Yanıt ver

E-posta adresiniz yayımlanmayacaktır.İşaretli alanları doldurmak zorunludur *

*

Yukarıya çık