Google+
#MMKDSohbetleri Başlıyor

#MMKDSohbetleri Başlıyor

Müzecilik Meslek Kuruluşu Derneği (MMKD), müzecilerin birbirini daha yakından tanıması amacıyla geliştirdiği projelerine yeni bir etkinlik serisi ekliyor: Müzeciler Sahne Arkasını Anlatıyor.

Programı Pdf olarak görüntüle

Etkinlik programı kapsamında her ayın ikinci Çarşamba günü İstanbul Araştırmaları Enstitüsü’nde saat 18:30’da yapılacak buluşmalarda, belirli bir konu etrafında davet edilen konuşmacılar yaptıkları işlerin sahne arkası detaylarını anlatacak ve samimi bir konuşma ortamında dinleyicilerin merak ettikleri soruları cevaplayacak. Afşin Altaylı moderatörlüğünde gerçekleşecek ve bildiri yerine sohbet formatında ilerleyecek etkinlik serisiyle; müzecilerin deneyimlerinin paylaşılması, ortak sorunlara dair fikir alışverişinde bulunulması ve böylece Türkiye’de müzeciliğin bir meslek olarak gelişiminin desteklenmesi hedefleniyor.

Video kayıtlarının etkinlik sonrası MMKD sosyal medya kanallarında paylaşılmasıyla, etkinlik çıktılarının İstanbul dışında ikamet eden müzecilere de ulaşması ve zamanla bir arşiv niteliği kazanması öngörülüyor. Konuşma metinlerinin bir araya gelmesiyle oluşacak basılı bir kitap da etkinliğin hedefleri arasında yer alıyor.

#MMKDSohbetleri Müzeciler Sahne Arkasını Anlatıyor

Koordinatör: Elif Çiğdem Artan
Moderatör: Afşin Altaylı

Ocak-Haziran 2016, her ayın ikinci Çarşamba günü,
saat 18:30’da, 
İstanbul Araştırmaları Enstitüsü’nde

Etkinlik herkesin katılımına açıktır.

 

logo

 

 

*İstanbul Araştırmaları Enstitüsü’nün mekân desteğiyle…

Program:

6 Ocak 2016, Süreli sergileri planlamak
Hüma Arslaner, Resim Koleksiyonu ve Sergiler Yöneticisi, Sakıp Sabancı Müzesi

#MMKDSohbetleri Müzeciler Sahne Arkasını Anlatıyor serisinin ilk buluşmasında, günümüz müzeciliğinin önemli hizmet alanlarının ilk sıralarında bulunan süreli sergiler üzerine konuşuyoruz. Süreli sergilerin temasının seçilmesinden, müze mekânında yerleştirilmesine kadar uzanan süreci birlikte irdeliyor ve kendi deneyimlerimizden yola çıkarak fikir alışverişinde bulunuyoruz. Farklı müzelerde birbirinden farklı tema ve materyallerden oluşan sergilerin düzenlenmesi üzerine çalışırken birbirine benzer süreçlerin yaşandığını biliyoruz.  Bu sebeple, birbirimize yardımcı olmak amacıyla, bu süreçte ortaya çıkan çeşitli ekonomik ve lojistik sorunları çözmek üzere geliştirdiğimiz farklı stratejileri paylaşıyoruz.

 

10 Şubat 2016, Müzelerde temizlik saati
Ata Yersu, Müze Müdürü, Aşiyan Müzesi

#MMKDSohbetleri Müzeciler Sahne Arkasını Anlatıyor serisinin ikinci buluşmasında, müzelerde hem eser koruma ve bakımının hem de ziyaretçi hizmetlerinin en temelini oluşturan temizlik konusunu ele alıyoruz. Müzelerin dış kaynaklardan destek aldıkları bu hizmet için ne tür ihtiyaçların göz önüne alınması gerektiğini ve bu süre boyunca yaşanan sıkıntıları konuşuyoruz. Farklı malzemelerden üretilen ve konvansiyonelden dijitale çeşitli sergileme modellerinin bulunduğu günümüz sergi mekânlarında eserlere zarar vermeden bu hizmetlerin nasıl gerçekleştirilebileceğine dair deneyimlerimizi tartışıyoruz.

 

9 Mart 2016, Etkinlik yönetimi
Funda Öge, Üyelik ve Etkinlik Direktörü İstanbul Modern

#MMKDSohbetleri Müzeciler Sahne Arkasını Anlatıyor serisinin bahar döneminin ilk buluşmasında, ziyaretçi geliştirmeye yönelik etkinlik planlamalarını tartışıyoruz. Müzelerin hem ziyaretçi sayılarını hem de ziyaretçi çeşitliliklerini artırmaya yönelik hazırladıkları etkinliklerini ne tür kriterleri göz önünde tutarak geliştirdiklerini konuşuyoruz. Etkinlik öncesinde, sırasında ve sonrasında dikkat edilmesi gereken hususları da ele alarak, etkinlik yönetiminin müze iletişim-pazarlamasına nasıl bir katkı sağlayabileceğine dair fikir fırtınası yapıyoruz.

 

13 Nisan 2016, Müzelerde güvenlik sistemi
Gürkan Demirhan, İdari İşler Müdürü, Pera Müzesi

#MMKDSohbetleri Müzeciler Sahne Arkasını Anlatıyor serisinin bahar döneminin ikinci buluşmasında, müze güvenliğini masaya yatırıyoruz. Hem müzelerin olağan ritminin bir parçası olarak güvenlik görevlilerinin çalışmalarını hem de olağanüstü hallerde nasıl hareket edilmesi gerektiğine dair yönetmelikleri değerlendiriyoruz. Küratörler ve müzenin diğer ofis çalışanlarının aksine, ziyaretçilerle birebir iletişim kuran müze güvenlik görevlilerin, müzenin sağlamak istediği iletişim çalışmalarında da önemli bir parçası olduğu düşünüldüğünde, müze güvenliği alanının eserlerin korunmasından ziyaretçilerin memnuniyetine kadar uzanan oldukça geniş bir alanı kapsayabileceğini tartışıyoruz.

 

11 Mayıs 2016, Müzeler ve Sözlü Tarih Çalışmaları
Deniz Koç, Küratör, Müze Sergi İşleri 

#MMKDSohbetleri Müzeciler Sahne Arkasını Anlatıyor serisinin yaz döneminin ilk buluşmasında, müzelerde yürütülen sözlü tarih çalışmalarını gündeme getiriyoruz. Sözlü tarih araştırmalarının ortaya çıkışından ve yöntemlerinden kısaca bahsettikten sonra, müzelerde kullanım biçimlerini konuşuyoruz. Kolektif hafızanın oluşturulmasında kişisel anlatıların önemini, arşivleme ve sergileme alanlarındaki güncel pratikleri değerlendirerek, kent müzeciliği ve toplumsal araştırmalar arasındaki ilişkiyi sorguluyoruz. Farklı sözlü tarih çalışmalarından örneklerle zenginleştirilen sohbette, sözlü anlatıların nasıl hem görsel hem de yazılı sergileme modellerine dönüştürüldüğüne dair birikimlerimizi paylaşıyoruz.

 

15 Haziran 2016, Müzede eğitimi programlamak
Başak Ellibeş, Müdür Yardımcısı, İstanbul Oyuncak Müzesi
Aslı Nuhoğlu, Organizasyon Sorumlusu, İstanbul Oyuncak Müzesi

#MMKDSohbetleri Müzeciler Sahne Arkasını Anlatıyor serisinin yaz döneminin son buluşmasında, müzelerin en temel hizmet alanı olan eğitimin 21. yüzyılda nasıl gerçekleştiğini değerlendiriyoruz. Müzede eğitim konusunun sadece çocuklara yönelik eğitim programlarıyla sınırlandırmadan ve modern zamanlardan eğitmen tonunu yıkarak sürekli bir eğitim ortamı yaratabilmenin farklı yöntemlerini tartışıyoruz. Eğlenirken öğretmenin imkânlarını göz önüne tutarak, farklı hedef kitleler için nasıl farklı stratejileri geliştirebileceğimize dair deneyimlerimizi aktarıyoruz.

 

 

Koordinatör: Elif Çiğdem Artan

Lisans eğitimini Galatasaray Üniversitesi sosyoloji bölümünde tamamladıktan sonra, Koç Üniversitesi Anadolu Medeniyetleri ve Kültürel Miras programında yüksek lisans derecesini aldı. Pera Müzesi’nde İş Geliştirme Projeleri’nde çalıştı, çeşitli müzebilim projelerinde yer aldı. Müzecilik Meslek Kuruluşu Derneği’nin kurucu üyesi ve dijital platformlar editörü. Şu an Frankfurt Tarih Müzesi’nin Bibliothek der Alten ekibinde Göçmen Kadınlar Birliği’nin hafıza kutusunun proje koordinatörü ve küratörü. Aynı zamanda, DFG bursiyeri olarak, TU Berlin IGK – Center for Metropolitan Studies Berlin-New York-Toronto programında kent ve müzeler ekseninde doktora çalışmasını yürütüyor.

Moderatör: Afşin Altaylı

Galatasaray Üniversitesi İşletme Bölümünde lisans ve Yıldız Teknik Üniversitesi’nde Müzecilik yüksek lisans eğitimini tamamladı. Lisansüstü eğitimi süresince Haziran 2008’de tamamlanan Bakırköy Prof. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin Hastane Müze projesinde araştırma, içerik ve kurgu çalışmalarını yürüttü. İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı’nda İstanbul’un kültür mirası ve müzelerine ilişkin çok sayıda projenin, yerel ve uluslararası işbirliklerinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yürüttü. Müzecilik ve kültürel miras yönetimi alanlarında bir dizi projede koordinatör, danışman ve proje uzmanı olarak yer aldı. Bunların arasında İzmit SEKA Kâğıt Müzesi ve Bilim Merkezinin kuruluş süreci; Zeyrek Çinili Hamam Projesi; Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültürel İrtibat Noktası tarafından yürütülen İstanbul Kültür Envanteri ve Kültür Ekonomisi Envanteri Projesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültürel İrtibat Noktası’nın İstanbul merkezinde 2007-2013 Avrupa Komisyonu Kültür Programı’nın Türkiye ayağı; Kalkınma Bakanlığı, GAP İdaresi Başkanlığı adına Güneydoğu Bölgesinin kültür odaklı kalkınmasına yönelik disiplinler-arası bir ekip tarafından hazırlanan GAP (Güneydoğu Anadolu Projesi) Bölgesi Turizm Odaklı Tanıtım ve Markalaşma Eylem Planı’nın hazırlanması sayılabilir. MMKD’nin kuruluş sürecinde ve ilk dönem yönetim kurulunda yer aldı. 2009 yılından bu yana ICOM (Uluslar arası Müzeler Konseyi) ve CAMOC (Uluslararası Kent Müzeleri Komitesi’nde aktif üye olarak çalışmalara katılmaktadır.Yıldız Teknik Üniversitesi Şehir ve Planlama Bölümü’nde doktora araştırmasına devam eden Altaylı, aynı zamanda Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Müzecilik Yüksek Lisans Programı’nda ders veriyor ve CAMOC’un periyodik yayını CAMOCnews’un genel yayın yönetmenliğini yürütüyor.

Hakkında MMKD

Türkiye'de müzecilik platformu // bilgi@mmkd.org.tr

Yanıt ver

E-posta adresiniz yayımlanmayacaktır.İşaretli alanları doldurmak zorunludur *

*

Yukarıya çık