Google+
#MMKDYayınları Tanıtım Toplantısı

#MMKDYayınları Tanıtım Toplantısı

Müzecilik Meslek Kuruluşu Derneği (MMKD)  tarafından yayınlanan “Müzelerde Acil Durum Prosedürleri El Kitabı”nın lansmanı ve bu bağlamda yapılacak iki günlük uluslararası seminer 29-30 Eylül tarihlerinde Rezan Has ve Pera Müzelerinde gerçekleşiyor.

 Basın Bülteni dosyasını indirmek için lütfen buraya tıklayınız


Müzecilik Meslek Kuruluşu Derneği,
Uluslararası Müzeler Konseyi (ICOM)’nin belirlediği müze ve çağdaş müzecilik tanımlarının Türkiye’de bilinirliğini artırma amacıyla sürdürdüğü çalışmalarına yeni bir yayın ile devam ediyor:  Müzeler İçin Acil Durum Prosedürleri El Kitabı.

MMKD’nin, Uluslararası Müze Güvenliği Komitesi ICMS ile birlikte gerçekleştireceği “Müzelerde Acil Durum Prosedürleri El Kitabı”nın tanıtım toplantısı ve bu vesileyle düzenlenen müzelerde uygulanabilecek acil durum prosedürleri ile ilgili seminer 29-30 Eylül tarihlerinde Rezan Has ve Pera Müzelerinde yer alıyor.

ICMS  (International Committee of Museum Security/Müze Güvenliği Uluslararası Komitesi) tarafından hazırlanan Müzeler İçin Acil Durum Prosedürleri El Kitabı, müzelerin karşılaştığı ve/veya karşılaşabileceği doğal ya da insanın yol açtığı afetler karşısında nasıl tedbirler alınması gerektiğini, dünyanın farklı ülkelerinde faaliyet gösteren müzecilerin deneyimleri üzerinden anlatıyor ve örneklerle açıklıyor. MMKD, Türkçe’ye kazandırılan bu yeni yayının Türkiye’de müzecilik platformunda tanıtılması amacıyla bir de seminer programı düzenliyor. 29-30 Eylül tarihlerinde Rezan Has Müzesi ve Pera Müzesi’nde gerçekleştirilecek program çerçevesinde sunulacak bildirilerde müzelerin maruz kalabileceği olası riskler karşısında uygulanacak acil durumlar planları üzerine yapacakları sunumlar ve uygulamalı risk analizi atölye çalışmasından oluşuyor.

Uluslararası katılımcıların da yer aldığı seminerde ise günümüzde kültür mirasını ve müzeleri tehdit eden savaş ya da terör gibi dünyanın hemen her köşesinde ortaya çıkan toplumsal olgulardan sel ya da deprem gibi doğal afetlere kadar çeşitli acil durum konuları ele alınarak çalışmalar yapılacaktır. İki günlük seminer ayrıca uygulamalı bir risk analiz çalışmasını da içermektedir.

MMKD Yönetim Kurulu Başkanı Canan Cürgen’in yöneteceği seminer, Uluslararası Müzeler Konseyi ICOM’un Danışma Kurulu Başkanı Suay Aksoy, ICOM’un Uluslararası Müze Güvenliği Komitesi ICMS Yönetim Kurulu Başkanı Willem Hekman ve Yönetim kurulu Üyeleri Michael John ve Hanna Pennock ile Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü uzmanları Profesör Mustafa Erdik, Araştırma Görevlisi Bilgen Sungay ve Kocaeli Üniversitesi Taşınabilir Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü öğretim üyesi Yrd. Doçent Sultan Karaoğlu’nun müzelerin maruz kalabileceği olası riskler karşısında uygulanacak acil durum planları üzerine yapacakları sunumlar ve risk analizi seminerinden oluşuyor.

 

“Dünyanın herhangi bir köşesinde karşılaşılan doğal ya da insanın yol açtığı afetler, ortak kültürel mirasımıza ciddi zararlar verebiliyor. Çoğu kez bunların ortaya çıkmasını engellememiz mümkün olmuyor ama alacağımız önleyici tedbirlerle koleksiyonlar üzerindeki etkilerini azaltmak ve hızlı bir şekilde iyileştirilmelerini sağlamak mümkün. İşte bu el kitabı, acil durumları önlemenin ve başa çıkmanın ipuçlarını vermektedir.”

(Müzeler İçin Acil Durum Prosedürleri El Kitabı – Sunuş Yazısı, Suay Aksoy, ICOM Danışma Kurulu Başkanı ve MMKD Kurucu Başkanı)

 

MMKD Hakkında

Müzecilik Meslek Kurluşu Derneği (MMKD), Türkiye’de müzelerin Uluslararası Müzeler Konseyi’nin (ICOM) belirlediği müze tanımına uygun, çağdaş kültür kurumları olarak işlev görmesini sağlamak; ICOM’un belirlediği mesleki standartlar ve etik değerler doğrultusunda, Türkiye’de müzeciliği bir meslek olarak desteklemek ve müzecilerin gelişiminde aktif rol almak; müzeciler arasında sosyal ve kültürel ilişkileri geliştirmek, dayanışmayı sağlamak; müzecilik mesleğinin sorunlarını saptamak, çözümler üretmek ve sorunları çözücü girişimlerde bulunmak başta olmak üzere müzecilik alanında yer alan tüm uzman, akademisyen ve çalışanlara yönelik hizmet verecek ve gerekli iletişimi ve dayanışmayı sağlayacak bir platform olarak faaliyet gösterir.

 

MMKD Yayınları Hakkında

Müzeler İçin Acil Durum Prosedürleri El Kitabı, MMKD’nin Türkçe müzecilik yayınlarına kazandırdığı üçüncü kitap. Daha önce dijital formatta yayınlanan ICOM Etik Kuralları ve Nesnenin Kimliği (Object ID) kitaplarına MMKD internet sitesinden erişilebilir.

http://mmkd.org.tr/object-idye-giris

http://mmkd.org.tr/icomun-muzeler-icin-etik-kurallari/

 

 

ICOM Hakkında

 

http://icom.museum

 

1946′da kurulan ICOM (Uluslararası Müzeler Konseyi), UNESCO (Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu) ile resmi ilişkiler içinde olan ve Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal Konseyi nezdinde istişari bir statüye sahip uluslararası bir sivil toplum kuruluşudur. ICOM, müze ve müze profesyonellerini temsil eden tek uluslararası örgüttür.

ICOM:

  • 137 ülke ve bölgeden gelen temsilcilerin oluşturduğu diplomatik bir forumdur.
  • Müzeler için etik de dâhil olmak üzere(Müzeler İçin Etik Kuralları) mükemmellik standartlarını belirler.
  • Dünyanın çeşitli yerlerindeki 30.000 müze profesyonelinden oluşan uluslararası bir ağdır.
  • Bünyesinde ICOM’un uzmanlıklarını temsil eden 31 Uluslararası Komite’nin oluşturduğu beyin takımı bulunmaktadır.
  • Özellikle yasadışı tarihi eser kaçakçılığıyla mücadelede ve doğal afetler ya da silahlı çatışmalar ile ilgili acil durum programlarında uluslararası hizmet sağlamayı misyon edinmiştir.

ICMS Hakkında

1974’te kurulan ICMS (International Committee of Museum Security/Müze Güvenliği Uluslararası Komitesi), ICOM bünyesinde yer alan ve müze güvenlik profesyonellerini temsil eden uluslararası bir komitedir.

 

ICMS’nin amaçları aşağıdaki gibidir:

 

•     Başta müze güvenliği olmak özere ICOM’un amaç ve hedeflerini desteklemek,

•     Müze güvenliği ile ilgili bir faaliyet programı belirlemek ve uygulamak,

•     Müzeler, profesyonel müze çalışanları ve müze güvenliğiyle ilgilenen diğerleri arasında

iletişim, işbirliği ve bilgi alışverişi sağlanması için bir forum oluşturmak,

•     Müze güvenliği konusunda ICOM’a tavsiyelerde bulunmak ve ICOM programının uygulanmasında profesyonel bir uzman bilgi kaynağı olmak,

•     ICOM bünyesinde müze güvenliğinin önemini temsil etmek,

•     ICMS’nin özel yetki alanına giren ve ICOM’un genel menfaatlerine ilişkin konularda Milli Komiteler ve Afiliye (Bağlı) Kuruluşlar ile işbirliği içinde olmak.

 

İletişim:

www.mmkd.org.tr

bilgi@mmkd.org.tr

 

Bu kitabın yayınlanmasına, seminerin gerçekleşmesine destek olan kişi ve kurumlara teşekkürlerimizle…

Bingül Gündaş, Yrd. Doç. Dr. Sultan Karaoğlu, Sevinç Özek
Mavi Kare

Er-Ay Basım Hizmetleri

Çekmeköy Rotary Kulübü

Ekin Kitap & Görsel Yayıncılık

Rezan Has Müzesi

Pera Müzesi

Ante Yapım Tercüme Hizmetleri Ltd. Şti.

TESTO Elektronik ve Test Ölçüm Cihazları Dış Ticaret Ltd. Şti.

Marjinal Porter Novelli

 

 

Hakkında MMKD

Türkiye'de müzecilik platformu // bilgi@mmkd.org.tr

Yanıt ver

E-posta adresiniz yayımlanmayacaktır.İşaretli alanları doldurmak zorunludur *

*

Yukarıya çık