Google+

2. ULUSLARARASI MÜZECİLİK ÇALIŞTAYI GENEL DEĞERLENDİRMESİ

25. Müze Kurtarma Kazıları Sempozyumu ve 2. Uluslararası Müzecilik Çalıştayı 11-15 Nisan tarihleri arasında Antalya’da yapıldı. Antalya Restorasyon ve Konservasyon Bölge Laboratuvarı’nda çalışan Restoratör Serhat Karakaya, toplantıda yer alan konu başlıklarının genel değerlendirmesini kaleme aldı.

25. MÜZE KURTARMA KAZILARI SEMPOZYUMU
ve 2. ULUSLARARASI MÜZECİLİK ÇALIŞTAYI GENEL DEĞERLENDİRMESİ

Serhat Karakaya, Restoratör
Antalya Restorasyon ve Konservasyon Bölge Laboratuvarı

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün (KÜVAM) düzenlediği Müze Kurtarma Kazıları Sempozyumu’nun 25.’si ve Uluslararası Müzecilik Çalıştayı’nın 2.’si bu yıl 11-15 Nisan tarihleri arasında Antalya’da gerçekleştirildi. Sempozyum ve Çalıştay’a, KÜVAM’dan, bakanlığa bağlı tüm müzelerden, restorasyon ve konservasyon bölge laboratuvarlarından yönetici ve uzmanlar, başta Akdeniz ve Ankara üniversitelerinden olmak üzere akademisyenler ve öğrenciler konuşmacı veya dinleyici olarak katıldı.

calistay-2016-1

Daha önceki sempozyumlardan farklı olarak bu yıl Ankara Üniversitesi işbirliği ile yapılan etkinlikte, müzecilik ve müze kurtarma kazıları konularında farklı başlıklar altında oturumların bulunduğu verimli bir sempozyum gerçekleştirildi.

11-13 Nisan tarihleri arasında, Müzecilik Çalıştayı kapsamında; 5 oturumda toplam 39 sunuma yer verildi. İlk gün yapılan açılış konuşmalarının ardından programda 3 oturum yer alıyordu ve Çağdaş Müzecilikte Yeni Yaklaşımlar başlıklı ilk oturumdaki 5 sunum ve Müzede Eğitim Uygulamaları, Sanal Müze Projeleri ve Kavram Çalışmaları başlıklı ikinci oturumdaki 4 sunum yurtdışından çeşitli müze ve müzecilikle ilgili kuruluşlardan temsilciler, Müze Profesyonelleri konu başlıklı üçüncü oturumdaki 4 sunum ise Ankara Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Eğitim Bilimleri Fakültelerinden akademisyenler tarafından gerçekleştirildi.

calistay-2016-5

İlk günün ilk oturumunda, özellikle yurtdışından gelen konuşmacıların sunumları, geldikleri ülkede uygulanan kültür politikalarını, müze yönetim ve faaliyetlerinde tercih edilen yöntemleri, teknolojik gelişmelerin müzeciliğe entegrasyonu konusundaki çalışmalarını ve müzecilikte eğitim faaliyetlerine verilen önemi açıkça ortaya koydu. Bununla birlikte, çocukların müzelerde aile fertleriyle birlikte dahil oldukları etkinliklerde daha fazla öğrendikleri ve katılım sağladıkları vurgulandı. Ayrıca müzelerin, ziyaretçilerinin ilgisini arttırmak ve onları ziyaretleri sırasında daha aktif kılmak için uygulayabilecekleri alternatif yöntemler ele alındı. İkinci oturumda, farklı ülkelerden katılan konuşmacılar tarafından; müzelerin dijital dünyada temsil edilişi, teknolojik gelişmelerin ve yeni trendlerin bu alanda kullanılması ve fiziksel müzecilik faaliyetlerindeki uygulamaların dijital ortamda geçirdiği değişimler dinleyenlere tanıtıldı. Günün üçüncü oturumundaki sunumlarda, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın işbirliği içinde olduğu Ankara Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Eğitim Bilimleri Fakülteleri’nden akademisyenler, bakanlık ile birlikte hazırlanan “Müze Profesyonelleri” projesini tüm detaylarıyla katılımcılara tanıttılar. Bu proje ile genel olarak, müzecilik alanındaki mesleki eğitimin kalitesini arttırmak, çağdaş müzecilik eğitimini her yerden ulaşılabilir kılmak adına e-öğrenme portalı aracılığıyla uzaktan eğitim modeline dahil etmek ve üniversitelerin müzecilik sektörüyle işbirliğini sağlamak amaçlanıyor. (Müze eğitimi e-öğrenme sertifika programı ile ilgili daha detaylı bilgi için http://cagdasmuzebilim.ankara.edu.tr/ web adresini ziyaret edebilirsiniz.)

calistay-2016-3

Çalıştayın ikinci gününde, Karar Vericiler Açısından Müzeler ve Müzecilik başlığıyla ele alınan tek oturumdaki sunumlar, genel olarak KÜVAM ve Teftiş Kurulu Başkanlığı’nda görev yapan yönetici ve uzmanlar tarafından gerçekleştirildi. Oturumda, Müzelere Eser Alımı ve Ödenek Takip Programı, Eser Kayıt İşlemleri ve Envanter Yapımı, Süreli Sergiler ve Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar, Müze Uzman Raporlarının Değerlendirilmesi, Müzelerde Yıl Sonu Eser Sayımları ve İstatistik Formları, Taşınır Kültür ve Tabiat Varlıklarını Bulanlara Haber Verenlere ve Yakalayan Kamu Görevlilerine Verilecek İkramiye ile İlgili İşlemler, Müzelerde Mali İşlemler, Muhakkik Raporlarının Hazırlanması ve Teftiş Raporlarına İlişkin İşlemlerin Yerine Getirilmesi, Davaların Takibi Protokol Hazırlama Usulleri ile İdari Hukuka İlişkin İşlemler, Kaçakçılıkla Mücadele Faaliyetleri ve AB Projesi Hazırlama Usulleri ve Yönetimi başlıklarıyla toplam 11 sunum yer aldı. İkinci günün konuşmaları genel olarak oldukça verimli geçse de, özellikle kayıt işlemleri ve takip programlarının anlatıldığı sunumlar, süreli sergilerde karşılaşılan sorunların ve tabiat varlıkları ile ilgili ikramiye mevzuatının konu edildiği sunumlar daha çok ilgi çekti.

Çalıştayın son gününde, bir önceki günün oturum başlığı altında öğle arasına kadar yer verilen 6 sunumda; Korunması Gerekli Taşınır Kültür ve Tabiat Varlıları Koleksiyonculuğu ve Denetim Uygulamaları, Özel Müzeler ve Denetimlerine İlişkin Uygulamalar, Müzelerde Güvenlik Önlemleri, Müzelerde Eğitim Faaliyetleri, Anadolu Medeniyetleri Müzesi Eğitim Faaliyetleri ve Mardin Müzesi Eğitim Faaliyetleri konuları, KÜVAM ve ilgili müzelerde görevli yönetici ve uzmanlar tarafından katılımcılara aktarıldı. Bu sunumlardan her biri ayrı ayrı dikkatle takip edilse de, son bölümde yer alan müzelerde eğitim faaliyetlerine ilişkin tanıtımlar dinleyicilerin ilgi odağı oldu ve yoğun alkış aldı. Öğleden sonra başlayan, Kültür ve Tabiat Varlıklarına Yönelik Önleyici Koruma Yöntemleri başlıklı 5. oturumda ise; III. Ahmed Kütüphanesi Restorasyonu ve Teşhiri, Müzelerde Depolama Sistemleri, Yeni ve Yenilenen Müzeler, Eser Paketlenmesi Nakil ve Yerleştirme İşlemleri, Kazı Alanlarında Bulunan Eserlere Yönelik İlk Müdahale Yöntemleri, Müze Koleksiyonlarına İlişkin Koruma Planlaması, Edirne Müzesi Eser Depolama Faaliyetleri, Batman Müzesi Depo Çalışmaları ve Ertuğrul Firkateyni Batığı Çalışmalarının konu edildiği toplam 9 sunum yapıldı. Bu oturumda, son iki yıldır etkinliğe dahil olan bölge restorasyon ve konservasyon laboratuvarlarının sunumları ile Ertuğrul Firkateyni Batığı Çalışmaları’nın anlatımı dinleyicilerden tam not almıştır. Bölge laboratuvarları sunumları ile Müzecilik Çalıştayı ve Müze Kurtarma Kazıları Sempozyumu’na ayrı bir renk katmış ve müze uzmanlarını güncel pasif konservasyon uygulamaları konusunda da aydınlatarak disiplinlerarası bir çalışmaya bu yılki etkinliklerde de katkı sağlamıştır.

calistay-2016-2

14 Nisan 2016 tarihinde başlayan 25. Müze Kurtarma Kazıları Sempozyumu’nun ilk gününde gerçekleştirilen 6 oturumda toplam 21 sunum yapılmıştır. Bu sunumlardan 18’inde; Kütahya, Erzurum, Bursa, Muğla, Ankara, Denizli, Gaziantep, Osmaniye, Diyarbakır, Adana, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, İstanbul ve Kocaeli illerinde yapılan müze kurtarma kazıları konu edilmiş, 3 sunumda ise Gaziantep ve Antalya Bölge Laboratuvarları ile İstanbul Merkez ve Bölge Laboratuvarının restorasyon-konservasyon uygulamaları anlatılmıştır.

Sempozyumun ikinci ve son günündeki 6 oturumda yer alan toplam 21 sunumda ise; Konya, Karaman, Nevşehir, İzmir, Denizli, Aydın, Muğla, Antalya, İstanbul, Edirne, Şanlıurfa, Kayseri ve Kütahya illerinde ve KKTC’nin Lefkoşe ilinde gerçekleştirilen kurtarma kazıları ve Kapadokya bölgesinde bulunan duvar resimleri ile ilgili konservasyon-restorasyon projeleri katılımcılara sunuldu.

Son birkaç yıldır sempozyum program ve içeriğinde yapılan düzenlemeler ile birlikte Ankara Üniversitesi ile gerçekleştirilen işbirliği neticesinde bu yıl çok daha verimli geçen çalıştay ve sempozyum, 16 Nisan’da uzmanlar ve 17 Nisan’da Kurum Amirleri için Perge Antik Kenti ve Aspendos Tiyatrosu ve çevresine düzenlenen geziler ile son buldu.

Üniversitelerle işbirliğinin hep devam ettiği, disiplinlerarası çalışmalara daha çok yer verilen, verimli nice sempozyumlar ve çalıştaylar dileğiyle…

Hakkında MMKD

Türkiye'de müzecilik platformu // bilgi@mmkd.org.tr

Yanıt ver

E-posta adresiniz yayımlanmayacaktır.İşaretli alanları doldurmak zorunludur *

*

Yukarıya çık