Google+
Müzeler, Oyunlar, Oyuncaklar ve Çocuklar

Müzeler, Oyunlar, Oyuncaklar ve Çocuklar

Hazırlayan: Dilek Maktal Canko

Toplumun en gözde iletişim araçlarından biri olan müzelerin her yaş insan için ideal bir öğrenme ortamı yaratması birey odaklı müzecilik anlayışının gereklerinden biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Müzeler, sahip oldukları nesneler ve imkanlar ışığında çocukların eğlenirken öğrenmelerine ve öğrendiklerini yaşamlarına uygulamalarına imkan veren önemli kuruluşlardır.

Günümüzde artık müzelerin eğitimde toplumsal sorumluluğu olduğu ve her yaş grubundan çocuğa özel ilgi sayesinde ulaşılabileceği bilinmektedir. Çocukların eğitimine katkıda bulunmak için onlara ulaşmanın en kolay yolu ise oyun ve oyuncaklardır. Çocukların tarih ve müze bilincini oyuncakların kılavuzluğunda geliştirmek ve eğlenceli bir şekilde eğitimlerine katkıda bulunmak amacıyla oyunlarına ve oyuncaklarına önem veren ve onlara sahip çıkan yaratıcı toplumlar tarafından kurulan oyuncak müzeleri ise, insanlığı ileri taşımaya bir adım daha yakın toplumlarda var olmuşlardır.

Müzecilik, eğitim, oyunlar, oyuncaklar ve özellikle Türkiye’de son zamanlarda sayıları hızla artan oyuncak müzeleri hakkında yayınların azlığı göz önünde bulundurularak hazırlanan bu kitap ile müzecilerin, akademisyenlerin, öğrencilerin ve ilgililerin yararlanacağı önemli bir kaynak oluşturulmaya çalışılmıştır.

Başlık Müzeler, Oyunlar, Oyuncaklar ve Çocuklar
Hazırlayan Dilek Maktal Canko
Editörler Prof. Dr. Remzi Yağcı, Yrd. Doç. Dr. Sema Gündüz Küskü
Yayıncı Dokuz Eylül Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Müzecilik Bölümü Yayınları
Baskı Şubat 2014
ISBN no 09.0700.0000.000/BY.013.006.726

***
Kitabı temin etmek isteyenler Dokuz Eylül Üniversitesi Müzecilik Bölümü’nden Sema Gündüz‘e veya Dilek Maktal Canko‘ya e-posta göndererek kitabı isteyebilirler.
***

İÇİNDEKİLER

1.Bölüm “Müze Kurmak ve Müzecilik”

Antik Çağ’da Müze Kavramı, Remzi YAĞCI

İzmir’de İlk Girişim:Evangelist Mektebi Müze ve Kütüphanesi, Şükrü Tül

Müze Kuruluşunda Dikkate Alınması Gereken Konular, Tomur ATAGÖK

Müzecilik Anlayışında Değişenler, Fethiye ERBAY

Müze Kurmak: Bir Düşün Gerçekleşmesi, Nevra ERTÜRK

Güçlü Bir Müze İletişimi Yaratmak, Hanzade URALMAN

Yeni Sergi Mekanlarının Kurgulanması, Mutlu ERBAY

Miken Tapınaklarıda Sergi Kaygısı, Barış GÜR

Farklı Bir Müze Algısı ile Topkapı Sarayı, Sema Gündüz KÜSKÜ

Müzelerde İş Güvenliği Sorunsalı,  Nuri Özer ERBAY

The Meaning of Museums in Building a Self-image of Minorities Based on the Example of the Polish Museum of Ethnography in Brazil, Kinga Orzeł-DEREN

2.Bölüm “Çocuklar, Eğitim ve Müzeler” 

Ludism in the Theory of Culture and Relation to the Profile of Work in Museum of Toys&Games in Kielce, Maciej OBARA

Müzede Oynayarak ve Yaşayarak Öğrenme, Fersun PAYKOÇ

Eğitim ve Müzeler, Kadriye TEZCAN AKMEHMET

Antropolojik Bir Kavram Olarak Kültürün Sürekliliği, Somut Olmayan Kültürel Mirasın Aktarımı ve Müzede Eğitim, Urungu AKGÜL

Çağdaş Müzelerde Eğitim Yaklaşımları ve Çocuk Müzeleri, Bilim, Teknoloji ve Keşif Merkezleri, Ceren KARADENİZ

Rahmi Koç Müzesi’nde Eğitim, Emine BAYAM

Informel Eğitim Alanına Bir Örnek : santralistanbul Eğitim Programları, Sibel ÇETİNGÖZ

3. Bölüm “Tarih Boyunca Oyunlar ve Oyuncaklar” 

Seramikle Oynamak, Seramik Oyuncak, Gül ÖZTURANLI

Avrupa Resminde Çocuk Oyunları ve Oyuncakları, Semra DAŞÇI

Toys as means of conveying tradition, legends and history. Tradionanal toys from Krakow – from the collection of the Ethhnographic Museum in Krakow, Elzbieta WIECEK

Traditional Plays Ancient and Forgotten Plays and Games, Anna TYSZEWICZ OBARA

Eyüpte Oyuncakçılığın Tarihsel Süreci, Gönül TÜTÜN 

4. Bölüm “Oyuncak Müzeleri” 

Çocukluğun Yetişkinliğe İlhamı: Oyuncak Müzeleri, Burçak MADRAN

İzmir Konak Belediyesi Ümran Baradan Oyun ve Oyuncak Müzesi, Şilan KADIOĞLU 

Museum of Toys and Play in Kielce, Anna TYSZEWICZ OBARA

Bir Arkeoloğun Oyuncak Sevdası: Musa Baran Oyun ve Oyuncak Müzesi, Dilek MAKTAL CANKO

Oyuncak Müzeleri Bağlamında Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Oyuncak Müzesi, Zekiye ÇILDIR 

Hakkında MMKD

Türkiye'de müzecilik platformu // bilgi@mmkd.org.tr

Yanıt ver

E-posta adresiniz yayımlanmayacaktır.İşaretli alanları doldurmak zorunludur *

*

Yukarıya çık