Google+
Müzelerde Uygulanabilecek Müze Eğitim Etkinlikleri

Müzelerde Uygulanabilecek Müze Eğitim Etkinlikleri

 

Derya PEKGÖZLÜ KARAKUŞ
Uzman Sanat Tarihçi, Alanya Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müd, Alanya
Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Mediterranean Journal of Humanities / Cilt: II / Sayı: 1 / sf. 131-138
Telif Hakkı © Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi.

 

Özet: Bu çalışma günümüzde üzerinde önemle durulan müze kavramı, müzecilik ve müze eğitimi ile ilgili konuları içermektedir. Çalışmamızda müze kavramının tanımı, müzeciliğin gelişimi, dünyada ve ülke­mizde müze eğitiminin gelişimsel süreci incelenmekte ve asıl üzerinde durulması gereken önemli bir konu olan müze eğitiminde uygulanabilecek çeşitli etkinliklerden örnekler verilmektedir. Türkiye’de müzecilik yaklaşık yüz elli yıllık geçmişe sahiptir. Bu süre içinde müzecilikte olumlu gelişmeler yaşan­mıştır. Müze kültürünün gelişmesinde, müzelerin eğitim ortamı olarak kullanılmasının önemli bir yeri vardır. Müze eğitimi; müzenin amacını ve niteliklerini, sergileri, sergilenen sanat eserlerini, müze orta­mını, müze çevresini, müze ile insanlar arasındaki ilişkiyi ve müzenin disiplinler arası yönlerini ele alırken, müzenin aktif bir öğrenme ve gelişme alanı olarak kullanımını da içermektedir. Eğitim sürecinde müzelerden daha aktif ve verimli bir şekilde yararlanılabilmesi için; Kültür ve Turizm Bakanlığı, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Milli Eğitim Bakanlığı, Yerel Yönetimler, Sivil Toplum Örgütleri ve çeşitli kuruluşla­rın işbirliği içinde çalışmaları gerekmektedir.

Anahtar Sözcükler: Müze, Müzecilik, Müze Eğitimi, Müze Eğitim Etkinlikleri

Hakkında MMKD

Türkiye'de müzecilik platformu // bilgi@mmkd.org.tr

Yanıt ver

E-posta adresiniz yayımlanmayacaktır.İşaretli alanları doldurmak zorunludur *

*

Yukarıya çık