Google+

Selçuklu Savunma Kulesinin (Kızıl Kule) Korunmasında Yeni Bir Model

 selçuklu savunma kulesi

R. Eser GÜLTEKİN*, Derya PEKGÖZLÜ KARAKUŞ**
 * Doç. Dr. Akdeniz Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Mimarlık Bölümü Öğretim Üyesi, esergultekin@gmail.com** Uzman Sanat Tarihçi/Müzeolog, deryapekgozlu@hotmail.com
Türkbilim Dergisi, Şubat 2014,  Cilt 2,  Sayı 14, Ege Üniversitesi, İzmir, S. 39-56.

 

Özet: 

Tarihsel ve kültürel mirasın korunması bağlamında, Taşınmaz Kültür Varlıklarını günümüzün değişen ihtiyaç ve isteklere göre kullanmak dünya mimarlığının başlıca konuları arasındadır. Bu nedenle koruma konusunda yeni modeller geliştirilmektedir. Bulardan biri de eski işlevini yitiren yapının günümüz koşullarına uyarlanarak yeniden işlevlendirilmesidir.

            Ülkemizin Akdeniz kıyısında önemli bir turizm yerleşkesi olan Alanya’daki Alanya Kalesi, en önemli kültür varlıklarımızdan biri olup, Anadolu’yu süsleyen yüzlerce kaleden bugün ayakta kalabilmiş ve en iyi korunmuş Ortaçağ Kalelerinden biridir. Bu çalışmada Alanya Kalesi’ne ait Selçuklu savunma kulelerinden olan Kızıl Kule’nin korunması ve denizle ilişkisini vurgulayacak şekilde yaşatılmasını sağlamaya yönelik yeni bir model önerisi sunulmaktadır. Bu bağlamda, koruma/kullanma dengesi ve yapı/işlev uyumu dikkate alınarak “Denizcilik ve Gemi Müzesi olarak yeniden işlevlendirilmesi amaçlanmıştır. Öneri doğrultusunda Kızıl Kule’de farklı gösterim tekniklerinin kullanılması, ısıtma ve nem sistemi, deprem sorunu ve sürdürülebilirlik açısından yönetim ve finansal yapılar da değerlendirilmeye çalışılmıştır. Sonuçta, söz konusu model önerisiyle Anadolu Selçuklu Dönemi’nden kalmış 785 yıllık bir tarihi mirasın, günümüz ziyaretçi profiline ulaşmasının ötesinde çağdaş müzeciliğin gelişimine de katkı sağlaması düşünülmüştür.

Anahtar Sözcükler: Kızıl Kule, Koruma, Müze Olarak Kullanım

 

Hakkında MMKD

Türkiye'de müzecilik platformu // bilgi@mmkd.org.tr

Yanıt ver

E-posta adresiniz yayımlanmayacaktır.İşaretli alanları doldurmak zorunludur *

*

Yukarıya çık