Google+

Türkiye Müzeleri İçin Yönetim ve İşletim Modeli Öneri Raporu

muzeler-icin-yonetim-isletim-oneri-raporu
Bu rapor, İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı Kültürel Miras ve Müzeler Direktörlüğü, Direktör Suay Aksoy Direktör, Uzman Yeşim Kartaler  ve Uzman AfşinAltaylı’nın direktörlüğünde, Proje Raportörü ve Danışmanı Bülent Özden tarafından, Mart 2009 – Mart 2010 tarihleri arasında hazırlanan ve yayımlanan Durum Analizi Raporu ile düzenlenen Ortak Akıl Platformu ve Çalıştay toplantılarının çıktıları temel alınarak hazırlanmıştır.

Suay Aksoy

Elinizdeki rapor, son 30 -35 yıldır dünya müzelerinde hakim olan Yeni Müzecilik yaklaşımını ve uygulamalarını bizim müzelerimizde de geliştirmek ve yerleştirmek hedefini güdüyor. Müzelerimizi çağdaşlaştırmak, her şeyden önce birer eğitim kurumu olduklarını vurgulamak, ziyaretçi odaklı bir yaklaşımla toplumun her kesimini kapsamalarını teşvik etmek, müze ve içeriğini erişilebilir kılmak, kendi ayakları üzerinde durmalarını ve sürdürülebilirliklerini sağlamak için nelerin gerektiğine, eksiklerin nasıl giderileceğine ve uygun koşulların nasıl yaratılacağına eğiliyor.

Nihayet bir uçta müzelerin mekân, içerik, insan ve finans kaynakları açısından iyileşmesini sağlayacak sistem ve yöntem önerilerinden, diğer uçta mevzuata yansıyacağı öngörülen değişikliklere kadar dikkatinize sunduğu sayısız öneriyle, bu rapor, müzecilik alanında yeniden yapılanmayı gündeme getiriyor ve bir yol haritası çizmeye çalışıyor.

Müzelerimiz bir sürdürülebilirlik mücadelesi vermekte. Bu rapor çalışmasıyla yaptığımız, temelde müzelerin sürdürülebilirlik arayışına çözüm geliştirme çabasından

5/148İstanbul 2010 AKB Türkiye Müzeleri İçin Yönetim ve İşletim Modeli Öneri Raporu Son Rapor

başka bir şey değildir. Artan ve artmasını arzuladığımız müze sayılarıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bütçeden ayrılan yıllık payların çağdaş müzeler yaratmaya yetmeyeceğini anlamak için matematik bilmeye gerek yok. Zaten dünya müzeleri de bu süreçten geçmişlerdir. Çoğulcu yönetim yapıları, göreli özerkleşme, hesap verilebilirlik, finansman çeşitlenmesi, akreditasyon gibi yöntemler, müzelerin kendilerini dönüştürerek tek bir merkeze bağımlı ve yük olmaktan kurtulmalarının ve onurlu bir şekilde hayatta kalmalarının yolu olarak benimsenmiştir.

Bu belge dünyadan örneklere, akademik ve profesyonel önermelere olduğu kadar kamu ve özel müzelerde ve Bakanlıkta çalışan görevlilerinin deneyimlerine ve tespitlerine de dayanarak hazırlandığı için önemlidir. Bundan sonraki aşama, belirlenecek bir ya da birkaç pilot müzede, önerilen yol haritasıyla ilerlenerek bir çağdaşlaşma modeli gerçekleştirmek olmalıdır.

PDF olarak indir

Hakkında MMKD

Türkiye'de müzecilik platformu // bilgi@mmkd.org.tr

Yanıt ver

E-posta adresiniz yayımlanmayacaktır.İşaretli alanları doldurmak zorunludur *

*

Yukarıya çık