Google+

Eğitim: Turizm İşletmelerinde Yapısal Olmayan Tehlikelerin Azaltılması (YOTA)

TÜRSAB; İstanbul Pera Güzel Sanatlar Kültür, Sanat ve Dayanışma Derneği,  T.C. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Araştırma ve Uygulama Merkezi’nin ortaklığında yürüttüğü “Turizm İşletmelerinde Yapısal Olmayan Tehlikelerin Azaltılması” Projesi kapsamında, 2 Mayıs Cuma günü İstanbul Uluslararası Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı‘nda tek günlük bir eğitim düzenliyor.

quakestatue

Yapının taşıyıcı elemanları dışında kalan diğer tüm elemanları yapısal olmayan elemanlar olarak tanımlanır. Büyük bir deprem esnasında bu elemanlar ayakta kalma kapasitelerinin üzerinde bir deprem kuvvetine maruz kalabilirler ve hasar görebilirler. Yaşanan büyük depremler, yapısal olmayan hasarların can ve mal kaybında önemli oranlarda yer tuttuğunu göstermektedir. 1999 Kocaeli depremindeki yaralanmaların yarısı, ölümlerin ise yüzde üçü yapısal olmayan elemanlardan kaynaklanmıştır.

Can ve mal kaybının yanı sıra, bir afet sonrasında acil müdahale çalışmalarına hizmet etmek üzere kesintisiz çalışması beklenen enerji, iletişim ve ulaşım merkezleri ile sağlık kuruluşları gibi yapılardaki tüm yapısal olmayan unsurun tasarımı ya da güçlendirilmesi de büyük önem taşımaktadır. Bu yapılar yönetmelik hususlarına uygun olarak inşaa edilmiş olsalar da yapısal olmayan elemanlardan kaynaklanan hasarlar sebebiyle deprem sonrasından işlevselliğini yitirebilmektedirler. Örneğin, 2010 Şili Depremi’nde sağlık kuruluşlarının beşte biri yapısal olmayan hasarlar dolayısıyla kısmen ya da tamamen kullanılmaz hale gelmiş, havaalanı terminal binaları aynı sebeplerden dolayı kapatılmıştır.

Deprem kaybının mali boyutları üzerine yapılan araştırmalar, gelişmiş ülkelerde depremden ileri gelen toplam mali kaybın yarısının yapısal olmayan hasardan kaynaklandığını göstermektedir.

ust bant

İş sürekliliğinin devamı için yapısal olmayan her tür tehlikenin tanımlanması, uygun mühendislik yöntemleri kullanılarak alınacak tedbirlerin belirlenmesi ve uygulamalarının yapılması deprem risk azaltma kapsamında önemli aşamalardır. Bu önlemler için yapılacak yatırım deprem sonrasında doğacak ekonomik kayıpların yanında karşılaştırılmayacak kadar düşüktür.

Deprem tehlikesinin çok yüksek olduğu ülkemizde turizm işletmelerinde yapısal olmayan riskler konusunda farkındalık yaratmak, gerekli ve yeterli hazırlıkların yapılması konusuna teknik bilgilendirme ile deprem riskinin azaltılması konusunda rehberlik yapmak amacıyla düzenlenen bu eğitimde, geçmiş depremlerdeki yapısal olmayan hasarlardan öğrenilenler, yönetmelikler ışığında tehlikelerin belirlenmesi, hesapta kullanılacak temel yaklaşımların ve yapısal olmayan uygulamaların tanıtımı konularına yer verilecektir.  (TÜRSAB)

Program:                                    

09:30 – 10:40 | Açılış Konuşmaları:

  • Sabahattin ÖZBAKIR   – İstanbul Pera Güzel Sanatlar K.D.D  Başkanı
  • Prof.Dr Mustafa ERDİK – B.Ü Kandilli Rasathanesi D.A.E Müdürü
  • Prof Dr. Gülay BARBAROSOĞLU – Boğaziçi Üniversitesi Rektörü
  • Başaran ULUSOY – TÜRSAB Başkanı
  • İSTKA
  • Kadir TOPBAŞ – İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı (teşrifleri halinde)
  • Hüseyin Avni MUTLU – İstanbul Valisi  (teşrifleri halinde)

10: 40- 11: 00 | Kahve Molası

11:00 – 13.00 | Birinci Grup Eğitimi  – YOTA Eğitim

13:00- 14:00 | Öğle Yemeği

14:00 – 16.20 | İkinci Grup Eğitimi – YOTA Eğitim

* Eğitime katılmak için TÜRSAB’dan Neyir Seda Ütügen’e komiteler@tursab.org.tr e-posta adresinden LCV yapabilirsiniz. 

Eğitim:

“Turizm İşletmelerinde Yapısal Olmayan Tehlikelerin Azaltılması (YOTA)”
2 Mayıs, Cuma
09.30 – 18.00
İstanbul Uluslararası Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı

Söz konusu eğitim programı, The J. Paul Getty Museum tarafından yayınlanan ve müze eserlerini deprem riskine karşı koruma hazırlıklarını anlattıkları videoyu anımsattı. Müze, sergiledikleri heykelleri sismik sallantılara karşı korumak için kaide teknolojisi geliştirdi ve uygulamaya aldı.

Hakkında MMKD

Türkiye'de müzecilik platformu // bilgi@mmkd.org.tr

Yanıt ver

E-posta adresiniz yayımlanmayacaktır.İşaretli alanları doldurmak zorunludur *

*

Yukarıya çık